شعبه 1:دفتر مرکزی تهران میرداماد -مصدق شمالی بین چهارم و ششم پلاک 13/6 واحد 6

شعبه 2:مازندران -قائمشهر-خیابان کارگر یاس چهارم

تلفن : 01142256348

مدیریت فروش :مهندس شاکریان 09120565671

کارشناس فروش: خانم مهندس احمدی 09332930416

آدرس ایمیل:Nikanmedshop@gmail.com

توسط این فرم قادر به ارسال پیام خواهید بود.

فرم تماس با ما
code